1715 - Om Ole Asbjørnsen Ildjernet m. fl. 

 

 

4. April 1715 på Østby tingstue i Ås:

 

Slodsfogden æskede inden tinge et sandferdiget tingsvidne

i andledning at rentecammerets opsente antegnelse

om ingen veed at nafngifve nogen der har penge paa

rente udstaaende, hvoraf de efter forordningen bör

svare og betale den 4de part til hans Kongl:[ May:], i troe om

sognedegnen Truls Pedersen iche bruger en bondegaard

og ellers en fattig mand, saavel om Olle Asbiörnsen, Hel-

ge Aslaksen og Hans Bentsen paa Nesodden iche

er fattige mænd, der slet intet er ejende. Hvortil

de eenstemmende svarede, at tiderne er saa knappe

for dem, at det er med nep de kand holde sig fri for gield

langt mindre sætte penge paa rente. Sognedegnen bruger

en liden bondegaard, og kand iche andsees anderledes end

den andre almue. De 3de andre mænd er fattige og

nødlidende.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 31f. 38

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net