1714 - Tarald Gullerud lyser fred over sin person 

 

Tarald Gullerud hadde blitt truet på livet av sin voldsomme nabo

Engebret Hågensen på Skuterud. Det å lyse fred over sin person

på tinget slik dette eksempelet viser, var en forsikring om at hvis

det skulle gå galt så visste man hvem som var gjerningsmann, og

man sikret seg frikjennelse eller nedsettelse i straff om et eventuelt

selvforsvar skulle ende opp i et drap.

 

Alminnelig sake og skatteting den 18. juli 1714 på Østby i Ås for

Ås og Nesodden prestegjelder.

 

Tarald Gullerud loed lyse for retten, at som Ingebret Skutte-

rud har undsagt ham paa hans lif, hvor han en treffer han

paa vej eller vejestie, som han med lougl. prof vil bevise, saa

at i fald ham nogen ulycke maatte ofverkomme, holder han

Ingebret Skutterud for sin banemand, hvilcket han derfore

kundgiør, at deraf kand vides, hvem gierningen har giort.

Og i fald at Tarald Gullerud skulde være aarsaget at frelse sit

lif, vil han be, at Ingebret Skutterud efter lougen bør

ligge paa hans gierninger.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 31, folie 18.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net