1714 - Skjøte fra Engebret Skuterud på Bekkensten i Frogn 

 

 

En liten notis som er et av flere bevis på at Engebret Hågensen fra

Bekkensten av Tomter i Frogn og Engebret Skuterud er samme person.

 

Alminnelig sake og skatteting for Ås og Nesodden den 22. november

1714 på Østby i Ås.

 

Christoffer Haagensen loed oplæse et skiøde udstæd af Inge-

bret Skutterud paa 3 1/3 Lp. tunge i gaarden Tomter

hvilket gods er solt til ejendom for 50 rixd. dat 25 julij

1714.

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 31, folie 32b.

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net