1713 - Ildjernet og Løes, bygselsedler 

 

 

 

24. april 1713

 

Olle Gabrielsen lod oplæse Frue Bispinde Munches til ham

udgifne bøxel seddel paa den plads Jldjernet dat. den 21 novemb.

1712 under hendes haand.

 

Peder Olsen lod publicere sin bøxelseddel paa 1 skp. salt udi Løes paa Næsodden

udgifvet af Hr. Peder Pedersen Møller d. 5 decemb. 1712 under

hans egen haand og signete.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 30, f. 121ab

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net