1701 -  

 

 

Skatteting den 19. April 1701 på Grøstad tingstue i Ås prestegjeld:

 

Maren Hansdater andföres i Griseboe boende, at vere resterende effter forbemelte

poßt, consumption, aff en dreng och pige;

Da er det at forundre sig, hvorledes denne fattig enche, for nogen consumption

at betale kunde tillföres, saasom hun effter höyste effner er lagt for strand-

sidderskat at vdgiffue aarlig 1 Rdr:, och iche kand taale videre, den dreng och

pige som ommeldes, er iche hos hinde, men paa en liden gaard, hvor aff skattes

och suares ald vdgiffter lige ved den anden allmue, v=den ald forskaansell

och skulle mand formode, at denne fattig enches leilighed i sogneprestens

mandtall er forclaret, at hun ingen næring eller brug hafuer

men i höyste maade ved strandsidderskatten betynget, och derfor hender

formoder frihed i det öffrige.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 118a.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net