1701 - Digerud, skjøte 

 

 

8. Juli 1701:

 

Anders Engebretsen boende paa Digerud, hafuer i daug ladet

publicere et skiöde paa samme gaard, vdsted af Hr. Niels

Ifuersen borger och invaaner paa Bragerneß, hvorudj hand

till odell, och ezendom, selger och bebreffuer, ermelte Anders

Engebretsen, samme gaard Digerud, skylder 1 ½ skp. salt, med

böxsell och herlighed  effter breffuetz formelding, dateret

Bragerneß d: 4 febr 1701.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 131b.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net