1701 - Om Anders Rasmussen Tangen 

 

 

19. april 1701 på Grøstad tingstue i Ås:

 

(Angående konsumpsjonsskatten).

 

Anders paa Tangen, som i forberørte och effterfølgende 21. post anføres

at bør suare consumption, strandsidderschat og kopschat, denne mand hafuer

ingen anden næring, en hand med en baad, kan roe at fortiene sin föde, ej ingen

andet brug, saa hand snart iche kan suare enten det ene eller andet, omskiöndt

hand paa en assignerit gaardz grund, er besiddende, foruden det er hands

huus och hiem i forleden aar lagt gandsche i asche, och ilden fortærit alt det

ringe hand var ejende, saa hand med sin hustru, i affvigte vinter, maate

omreyse iblant allmuen, at söge noget till föde och ophold.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 118b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net