1700 -  

 

25. Juni 1700 på Grøstad tingstue i Ås:

 

Michell Lauritzen paa Her Commerce Raad Giært Andersens veigne, hafuer

till dette ting ladet indkalde, en deell aff allmuen, som med deris andpart

korntiende for nest affvigte aar 1699 er resterende, och er disse effterfölgende

aff Næsoddens prestegield

Anders Giöfield hafre 6 skp = Bkorn 1 skieppe. Christen Röer 1 ½ tønne hafre och

3 skiepper blandkorn. Olle Toug hafre 2 skiepper. Storrud hafre 2 skiepper, med

vidre Christofer Röer at suare roug ¼ skieppe, sambt Löss tiende 4 ½ bismermark, item

maa Otter Skochlefald, hvor de 5 mark kor[n] tiende er vorden affbleffuen, som

paa kasteb[r]oen er vorden leffuerit.

Vidre rester rester till Peder Ifuersen hans andpart tiende resterende fra aar

1699, aff Nesodden, Christofer Rör hafre 9 skiepper blandkorn 2 skiepper,

Kield Grimo 5 skiepper hafre 1 skieppe blandkorn, Storud blandkorn 1 skieppe,

Olle i Hogholtbraaten ½ skieppe hafre, Hans Hogholt ¼ skieppe roug, Kield

Siödall ¼ skieppe roug och tiende roug 3 ort at suare regenskab.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 60a.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net