1699 - Gullerud, bygselseddel for Bjørn Jensen 

 

 

 

5. juli 1699 på Vold tingstue i Ås:

 

Biörn Jensen lod i daug oplæse sin bøxsellsedell, som hannem aff

Sr. [Steier Lusov] var meddeelt, liudende at hafue byxlet hannem [3 markebol]

salt i den gaard Gullerud, effter bøxselseddelens formelding.

Dat. Christiania d: 3 juni 1699.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 29b.

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net