1697 -  

 

 

Restanseting den 14. Desember 1697 på Huseby tingstue i Ås prestegjeld:

 

(Utdrag).

 

Nesoddens prestegield

 

Engebret Lös rester paa skatterne 5 Rdr. 1 ort 2 sk., Syndre Oppe-

gaard Gunder resterende landskyld betalt 3 ort: Olle Ild-

jernet 1 Rdr.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 26, f. 86b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net