1697 - Engebret Hågensen Løes, fordring 

 

 

 

23. oktober 1697 på Norderås tingstue i Ås.

 

Johan Christensen i Vennebech, haffuer ilige maade indkaldet en deel

personer, som hannem ere schyldige och effter anfordring iche med betal-

ning sig vilde indstille, esker derfor nu dom, sin betallings er-

holdelse, och var disse effterfølgende

Ingebret Haagensen nu boende paa Løs, schyldig effter Sal. Christen

Christensens regnskabsbog 1 rixdaler 2 ort 16 skilling der paafindes at vere

betalt 3 tylt kulter 3 ort 8 skilling. Resten som 3 ort 8 skilling berette at hafue

nedkiørt 2 favner ved, men hand iche ved om Sal. Christen dette  annammet

er derfor nu tillfunden at betalle for bemelt 3 ort 8 skilling.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 26, f. 77b.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net