1691 - Rud, pantsetting 

 

 

23. Oktober 1691 på Huseby tingstue i Frogn:

 

Hanß Lauritzen sorenskriffuer till Agges fogderi lod i daug publi[cere]

en obligation vdsted, aff Anders Mathisen Lös paa 21rd. hvor

i mod hand pandtsetter hannem til forsichring, fire lispund aarlig

landskyld med böxsell och herlighed, udj den gaard Rød paa bemelte

Næsodden, effter obligationens formelding, dateret Christiania

den 12 sept: 1691, vnder Anders Løses eget signete, sambt

til vitterlighed vnderskreffuet, aff Jens Heide och Jens Hansen.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 25, f. 43b

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net