1691 -  

 

 

23. Juni 1691 på Huseby tingstue i Ås prestegjeld:

 

En stevning for gjeld (utdrag).

 

Jan Snedker paa Garder eyer forstrecht effter Her Oberstl: Rodes seddel

1 tønde hafre 1 Rdr. 1 ort. Manden møtte iche, dog skall gielden vere rigtig

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 25, f. 34a

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net