1684 - Lillerud, skjøte til  Brynild Jonsen 

 

 

 

21. juni 1684 på Løes i Nesodden:

 

Huor da Brönild Jonsen, borger och indvaaner i Christiania

lod publicere et schiöde, vdgifuen aff Karen salige Commissary

Anders Madsens, huor udj hun bebrefuer fra sig och sine

arfninger och till ermelte Brynild Jonsen, och hans arfninger

den gaard Lillerud, paa Neßodden, skylder aarlig ½ skp. salts

aarlig landschyld, effter brefuetz videre formelding, dat:

Tönßberig den 7 febr. 1684, vnderschrefuet och forseiglet af

Karen salige Commissary Anders Madzens.

 

 

 

Kilde: Follo sorenskriveri, Tingbok A 19, f. 114a

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net