1673 - Slagsmål på kirkevei i mellom Ole og Torsten Hasle 

 

Kongl: Maytz: fougit Madz Pederss haffde inciterit

Olle Hassle och Torsten Hassle for slagssmaall paa

kircheveyen affsoenit Olle med fougeten att

giffve for samme slagssmaall fjre rxdlr: den

halffve part straxsen att betale resten till

Michelssdagen

Torsten Hassle och Olle Hassle bleffve forligte for

retten att dersom de hereffter hinanden

udførmer1eller offerfalder, da schall

dend første brydende denne foræning giffve

thj rxdlr, och dobbelt bøeder effter

lougen och ellers leffve christlig med

hinanden vden nogen fortred

 

1, u-førme,v. [-ˌførmə] (ogs. skrevet ud - førme, -forme).-ede.

  (ænyd. u(d)førme -fyrme, æda. ufyrmæ, uførmet, beskadiget; sidste led

  muligvis egl. sa. ord som oldn. þyrma, skaane, -førm; jur., foræld.)

  volde overlast; give en ublid medfart; mishandle; forulempe (i ord ell. gerning).

  Skielder eller uførmer nogen hinanden (i gildet).

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 12, f. 26b.

Ordbok over det danske sprog

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net