1652 - Forsømmelse av skyssferd, Halvor Lillerud og Kristoffer Munkerud 

 

Hallduor Lilleerud, och Christoffer Muncherud

paa Nessaadenn, ehr vdj rette steffnntt, for-

medelst dj iche ville førre fougdenn

Hennrich Søffrenssenn till byenn, vdj vaaress,

med Konngenns penghe, effterssom dj louligen haffer

verrit tillsagt, schall bøde till Koningen vdj

schydsferds forssømmellse, huer 2 mark søllff:

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 1, f. 23b.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net