1847 - Skifte på Granerudlabråten etter Ingeborg Marie Bentsdatter f. Krange 

 

Den avdøde var gårdmannsdatter i fra Krange, og det er vel årsaken til

et forholdsvis rikt bo over gjennomsnittet av normalen på en husmannsplass.

Ekteparet ble gift  i 1839 og de bodde noen år på plassen Jaerbråten hvor de to

barna ble født, familien kan derfor ikke ha vært bosatt på Granerudlabråten (identisk med

Svestadlabråten) i så lang tid før Ingeborg Marie Bentsdatter døde.

Enkemannen Ole Olsen flyttet etter skifteoppgjøret til Høybråten hvor han giftet seg på nytt

i 1854. Samme år flyttet han med sin nye kone til plassen Tjernshaugen under Granerud, den

historien kan du lese om her.

 

 

Follo sorenskriveri, skifteprotokoll nr. I 2, folie 562.

 

Aar 1847 den 12te marts blev paa pladsen

Granerudlabraaten i Næsoddens præstegjeld foretaget

en registrerings og vurderingsforretning over efter-

ladenskaberne efter den dersteds ved døden under

6te januar sidstl. bortgagne kone Ingeborg Marie

Bentsdatter, sigtende til videre behandling af

et lovligt skifte af boets beholdning mellom hendes efter-

ladte 2de børn og mand. Forretningen administreret i skif-

teforvalterens lovlige forfald af sognets lensmand Ole Peter

Røer i overvær af de tilsagte laugrettesmænd Ole Eriksen

Løes og Johannes Iversen Granerud.

Hvor da: Efter tilsigelse var tilstedt stervboenkemanden

Ole Olsen, som opgav, at han i ægteskab med sin afdøde kone

har avlet følgende børn:

 

1, En søn Andreas Olsen i det 5 aar, har for tiden sin opdragelse

hos Bent Høiaas.

2, En do. Carl Olsen i det 3d aar, hiemme hos faderen.

Til et varetage disses tarv under nærværende skifte var til-

stede efter tilsigelse foranmeldte afdøde kones fader Bent Chri-

stiansen Krange.

Derefter foretages registrering m. v. over boets effekter:

 

I Stuen:

1, 2 sølvbrystnaal 1 spd 3 ort.

2, 1 pr. guldørenslager 4 ort.

3, 1 sølvbrystnaal og 1 ring 3 spd 2 ort.

4, 1 dragkiste 3 spd.

5, 1 chatol 1 spd 2 ort 12 s.

6, 1 skjænk 2 ort 12 s.

7, 1 bord 2 ort.

8, 6 stoler 3 ort.

9, 1 soffa 3 ort.

10, 1 syskrin 1 spd.

11, 1 speil 2 ort 12 s.

12, 1, præsenteerbret 1 ort 12 s.

13, 1 melkeskab 1 spd.

14, 1 mangletøi 1 ort.

15, 1 skammel 12 s.

16, 1 blikterin 1 ort 12 s.

17, melkesiil 1 ort.

18, 1 pot og 1 pægl 20 s.

19, 1 manscherjern 12 s.

20, 1 messingstrygejern med bolter 3 ort.

21, 1 [k....], lyseform og trægt 12 s.

22, 1 ildstang og ildskuffe 1 ort 12 s.

23, 2 messingstager 2 ort.

24, 1 lysesax og 1 sukkerfad 16 s.

25, 2 punchemugger 1 ort.

26, 7 pr kaffekopper 1 ort.

27, 7 forskjellige flasker 1 ort.

28, ½ dus. blaa tallerkener 1 ort 12 s.

29, 10 hvide tallerkener 1 ort 16 s.

30, 2 hvide fade 8 s.

31, 1 sængested med iværende klæder

samtykkede værgen i at enkeman-

den beholdt uden at samme sæl-

ges til indtægt for boet.

 

I Kjøkkenet:

32, 1 stor gryde 1 spd 1 ort.

33, 1 mindre do. 1 ort 12 s.

34, 1 mindre do. 1 ort 12 s.

35, 1 mindre do. 16 s.

36, 1 staalpande 2 ort.

37, 1 kaffekjedel 1 spd.

38, 1 do. 2 ort 2 s.

39, 1 skorde 2 ort.

40, 1 skab 1 ort.

41, 1 kolle og 1 spand 1 ort.

42, 1 kjerne 1 ort.

43, 1 tinfad 1 ort.

44, 1 hammer og 2 tenger 1 ort.

45, 1 borevinde og 2 bor 1 ort 12 s.

46, 2 steenfad og 1 potte 1 ort,

47, 3 askjetter 1 ort.

48, 2 bøtter 16 s.

49, 6 par bordknive 2 ort.

50, 1 rok 1 spd.

51, 1 do. 2 ort.

52, 2 dunker 16 s.

53, 1 gl bog 1 ort.

54, 5 spilkommer 15 s.

 

Paa Loftet og i Gangen:

55, 3 makrelgarn 10 spd.

56, 1 kornbøle 1 spd.

57, 1 do. 1 spd.

58, 1 klædeskiste 1 spd 2 ort 12 s.

59, 1 holk 1 ort

60, 1 do. 1 ort.

61, 2 smaae holker, 1 kjerne og 1 liden dunk 1 ort.

62, endeel bustegarn 1 ort.

63, 1 rødmalet bord 1 ort 12 s.

64, 1 garnvinde og 1 hæspetræ 12 s.

65, 2 krukker 12 s.

66, 2 tiner 1 ort 12 s.

67, 2 vævskeer 2 ort

68, endeel høvler 12 s.

69, 2 sprøiter og 2 skyfler 12 s.

70, 1 saug 1 ort.

71, 1 hækle 8 s.

72, 2 liar og sigder 12 s.

73, 2 pr karder 1 ort.

74, 1 metalbjelde 1 ort 12 s.

75, 7 merker striegarn a 12 s.  3 ort 12 s.

76, bomuldsgarn 1 ort.

77, 5 ½ merker væft a 12 s. , 2 ort 18 s.

78, 12 merker uld a 20 s. , 2 spd.

 

Senge og Gangklæder:

79, 1 overdyne med duunfyld 4 spd.

80, 1 do. vahr 2 spd 2 ort.

81, 1 underdynevahr 1 spd 2 ort 12 s.

82, 1 pudevahr 1 ort.

83, 1 do. 1 ort.

84, 1 skindfæld og 1 skind 2 ort.

85, 1 pr strielagen 4 ort.

86, 1 pr do. 4 ort.

87, 1 pr lærredslagen 1 spd.

88, 1 pr strielagen 4 ort

89, 1 pr do. 1 spd.

90, 1 pr do. 1 spd.

91, 1 pr do. 4 ort.

92, 1 pr do. 4 ort.

93, 3 sækker 1 ort.

94, 1 pudevahr 2 ort.

95, 1 kanke 2 spd 2 ort.

96, 1 verchenskjole 1 spd 2 ort 12 s.

97, 1 do. 1 spd 1 ort.

98, 1 do. 1 spd.

99, 1 do. 3 ort.

100, 3 underskjørter 4 ort.

1, 1 do. 1 ort.

2, 7 linneder 2 spd 4 ort.

3, 1 sort kjole 1 spd.

4, 1 pr. halvstøvler 1 spd.

5, 1 pr do. 1 ort.

6, 3 pr kopper 1 ort 12 s.

7, 1 rødt kamelhaarstørklæde 1 spd 1 ort.

8, 1 do. 4 ort.

9, 1 do. 3 ort.

10, 1 tørklæde 4 ort.

11, 1 do. 1 ort.

12, 1 do, 1 ort.

113, 1 tørklæde 4 ort.

14, 1 silketørklæde 2 ort.

15, 1 flors og 3 hvide tørklæder 2 ort.

16, 2 forklæder 2 ort.

17, 2 do. 2 ort.

18, 1 sengetæppen 1 spd.

19, 23 al omhængstøi a 2 ort, 4 spd 3 ort.

20, 1 væv 1 spd.

 

Creature og Andet.

21, 1 ko, Rødlin, høstbær 10 spd.

22, 1 do. Stjerne 12 spd.

23, 1 qvie i det andet aar 5 spd.

24, 1 sauv med lam 1 spd 3 ort.

25, 1 do. 1 spd 2 ort.

26, 1 lam 3 ort.

27, 2 emborer og 1 sildetønde 2 ort.

28, 1 vandsaae og [....] 1 ort.

29, 1 belg 12 s.

30, 1 trillebør 2 ort.

31, 2 braateriive 1 ort.

32, 1 linhakke og en spade 1 ort 12 s.

33, 2 rivjern 12 s.

34, 1 kiste med en del skrab 1 ort.

35, 2 bøtter 6 s.

36, 1 slibesten 6 s.

37, 2 [....] 3 ort.

38, 2 traug rødmalet 2 ort.

39, 1 bagstekjævle 8 s.

40, 1 rødmalet traug 1 ort 12 s.

41, 2 umalete do. 12 s.

42, 2 rødmalete ringer 1 ort.

43, 1 blikspand 1 ort.

44, 1 lidet spand og 3 kopper 12 s.

45, 1 fruentimmersæt 4 ort.

46, 1 bredøxe 1 ort 12 s.

47, 1 hugøxe 1 ort 12 s.

48, 1 do. 1 ort 12 s.

49, 1 brendjern 8 s.

50, 3 ½ tønde poteter a 2 spd. , 7 spd.

51, 1 ½ do.      do.  a 1 ½ spd. , 2 spd 1 ort 6 s.

52, 3 tønde poteter a 1 ½ spd. , 4 spd 2 ort 12 s.

53, 1 pram 1 spd 1 ort.

Da ikke videre hos nærværende

erindres at registrere, kunne ikke

videre i saa henseende foretages.

Enkemanden opgav at skylde til

Hans Krange som laant til konens

begravelse 10 spd 3 ort 12 s.

samt skylder til pigen

Marie Olsdatter 6 spd 3 ort 4 s.

Forresten var han intet skyldig ei

heller havde noget til gode.

Vedkommende ønskede auction over

det registrerede saasnart skee kan og

ønskede om samme kunne værde be-

rammet til 6te næste maaned.

Forretningen for i dag sluttet.

Ole Peter Røer. Ole Løes.

Johannes Granerud. Bent Krange m. i. p.

Ole Olsen m. i. p.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net