1840 - Skifte etter Olia Kristiansdatter på plassen Sollia under Digerud 

 

Follo sorenskriveri, skifteprotokoll nr. I 2, folie 267.

 

Aar 1840 den 25de marts blev en registreringsforretning frem-

holdt i pladsen Solia under gaarden Deggerud i Froen efter den

sammesteds ved døden afgangne kone Olia Christiansdatter: betjent

paa sorenskriverens vegne af lensmand Nordbye ved O. Soelberg i

overvær af de tilsagte registreringsvidner Michael Degerud og Niels

Sandvigen.

Enkemanden skrædder Johan Gabrielsen Julien som tilstæde opgav

at have havt i lovligt ægteskab med sin afdøde kone følgende

børn som nu lever:

1, sønnen Gabriel Julius 11 aar gammel, hjemme hos faderen.

2, datteren Christiane Josephine 6 aar gammel do.

Som formynder for disse børn mødte Hans Larsen Gjyfjeld-

braaten. Lensmanden fordrede for registreringsvid-

nernes tilsigelse.

Derefter blev opgivet til registrering:

1, 1 koe 10 spd.

2, 1 hjørneskab 1 spd 2 ort 12 s.

3, 1 jevndøgns stueuhr 1 spd 19 s.

4, 1 rødt firkantet bord 2 ort 20 s.

5, 1 hvidt bord 12 s.

6, 6 stole 1 spd.

7, 1 soffe 2 ort.

8, 1 haandsaug 1 ort.

9, 1 speil 2 ort.

10, 6 skilderier 2 ort

11, 6 do. af stuen. 1 ort.

12, 3 do. store 1 ort.

13, 1 4 bm jernvægt 1 spd.

14, 1 gevæhr 2 ort.

15, 1 ildtang 1 ort.

16, 1 sukkerdaase 1 ort.

17, 1 kaffekande 1 ort.

18, 1 barin 2 ort.

19, 1 præsenteer 1 ort.

20, 2 saltkar 4 s.

21, 1 sauvesax og 1 lyse-

[profet] 4 s.

22, 1 fiil og knibetang 12 s.

23, 1 aken 12 s.

24, 1 dragkiste 1 spd. 1 ort.

25, 6 melkeringer 1 ort.

26, 1 øltragt 16 s.

27, 1 brændeviinsanker 1 ort.

28, 1 kjerne 12 s.

29, 1 mangletræ og 1 hækle 1 ort.

30, 1 bredøxe 12 s.

31, 1 saltkar 6 s.

32, 1 rok 4 s.

33, 1 smaløxe 12 s.

34, 1 hammer og tang 1 ort 12 s.

35, 1 kurv m. v. 12 s.

36, 1 boutelliekurv 4 s.

37, 2 vevskeer 1 spd.

38. 2 do. 1 spd.

39, 1 stage 1 ort.

40, 1 par do, 2 ort.

41, 1 vække 1 ort.

42, 1 bjelde 1 ort.

43, 1 dyne 3 spd.

44, 1 pude 1 spd 1 ort.

45, 1 bismer 1 ort.

46, 1 gryde 1 spd 1 ort.

47, 1 kaffekjedel 2 spd.

48, 1 morter 1 ort.

49, 1 liden gryde 1 ort.

50, 1 lygte 1 ort.

51, 1 høvelbenk 4 ort.

52, 1 kaffeqvern m. m. 4 s.

53, 1, 1 gulraadsjern 2 ort.

54, 6 lyseformer og 1 dør-

slag 1 ort.

55, 1 tinfad 1 ort 12 s.

56, 1 do. 2 ort.

57, 1 mouscatjern og 1 tin-

tallerken 1 ort.

58, 1 stegerist 1 ort.

59, 1 stegespidt med buk 2 ort.

60, 1 mureskee og kost 1 ort.

61, 1 ølkande 12 s.

62, 1 rivjern 8 s.

63, 1 siil 16 s.

64, 2 halvpeler og 1 trægt 12 s.

65, 2 manchetjern 1 ort.

66, 2 fiskesnører 12 s.

67, 1 jernstør 3 ort.

68, 1 jernspade 2 ort.

69, 1 styvekniv 12 s.

70, 2 sigder 8 s.

71, 3 liar 12 s.

72, 1 baashage 4 s.

73, 1 skuffe og 1 skavel 12 s.

74, 1 kalveskind 8 s.

75, 1 hakke 1 ort.

76, 3 braateriver 12 s.

77, 1 salttrau 2 ort.

78, 1 deel fiskekroger 1 ort.

79, 3 fiskeqvarter 12 s.

80, 1 garnvinde 12 s.

81, 1 haugesprøite 8 s.

82, 1 dranketønde 1 ort.

83, 6 holker eller evner 1 ort.

84, 1 rok og 1 bandstol 12 s.

85, 1 traug med adskilligt 4 s.

86, 1 vev med behør 2 spd.

 

Mer løsøre opgav de møden-

de af boets vedkommende at

boet ikke eier, hvorimod det

eier huusene paa pladsen Solia,

bestaaende af fremhuusbyg-

ning der indeholder stue, kjøk-

ken og kammer og udhuusbyg-

ning der indeholder love, lade

og fjøs. Disse huuse staaer

paa Niels Degeruds grund og be-

tales i grundleie 8 spd aar-

lig til grundeieren, overens-

stemmende med en herom

oprettet contract, der nu

ikke haves ved handen: du-

huus og faarehuus blev deref-

ter taxerede for 50 spd

skriver halvhundrede specie-

daler, for hvilken sum en-

kemanden vedtog at løse den,

hvorimod formynderen er-

klærede sig at være tilfreds,

ligesom og at husene blev taxeret af 2de laugrette.

Derefter blev anmeldt at boet skylder: 1, til Casper Sten-

hug 20 spd. 2, til Niels Degerud 10 spd. 3, til kjøbmand Mathie-

sen 9 spd og 4, til lieutnant Ring som nærmere skal opgi-

ves. Doctor Heiberg lod ved administrator anmelde som

til gode for lægehjelp til den afdøde 4 sd. Da ingen hav-

de videre at erindre blev forretningen hævet.

O. Soelberg. Johan Gabrielsen Julien.

Hans Larsen holdt i pen.

Michael Degerud.

Niels Sandvigen holdt i pen.

 

[Beregning og utlodning av boet finnes i skifteutlodningsprotokoll nr. 4 folie 359 og 378]

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net