1833 - Skifte på Svestadlabråten etter husmannen Nils Kristoffersen 

 

Den avdøde husmannen Nils Kristoffersen og hans kone

Randi Pedersdatter flyttet til Nesodden fra Asker etter at de

giftet seg der i 1818. Samme år fikk de sitt første barn på

Svestadlabråten (identisk med Granerudlabråten).

 

 

Follo sorenskriveri, skifteprotokoll nr. I 1, folie 333b.

 

Aar 1833 den 23 martz blev skifteretten sat paa soren-

skriverens contor, betient af skifteforvalteren og inde-

hyrede 2de laugrettesmænd. Hvorda! mødte enken efter

husmand Niels Christophersen under Svestad paa Næsodden,

Randi Pedersdatter med laugværge Michal Svedstad og

anmeldte af bemeldte hendes mand med døden afgik ved Mik-

kalitider 1832, og efterladt hende 4 børn nemlig 2 drenge ved

navn Peder Christian 15 aar og Christopher Nielsen 10 aar,

samt Berthe Marie og Elen Maria den første 13 aar og sidste

7 aar. Da hun nu inted eier uden noget løsøre

og 1 koe men derimod staaer hendes mand i betydelig gield

som vist udgiør mer end hele boet. Imidlertid har hendes

laugværge Michael Svedstad paataget sig at indestaae for

al gjelden hvorfore han nu møder og bekræfter dette med

sin erkjendelse, saa var det enkens forlangende at

maatte extraderes boet som husmandsenke. Værgen for

børnene Knud Kluften havde intet herimod at erindre

da gjelden er større end det ubetydlige indboe og derfor

intet til arv at vente for børnene. Michal Sved-

stad paatog sig ansvaret af gjelden. Thi extraderes

boet enken og laugværge efter forordningen 21 juni 1799.

Ellefsen.

Som laugværge Michal Svestad

Som værge for de umyndige Knud Arnesen Klufta med iholdt pen.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net