1774 - Regnskap over husmenn og tjenestefolk 

 

Follo sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 7, folie 642 og 642b.

 

Utdrag fra skifte 1774 etter Anne Olsdatter Røer på gården Skoklefald:

 

 

1, Husmannen Hans Oksvald fantes å ha gitt arbeide i årene 1770, 1771, 1772 og 1773 til

    57 rd 3 ort og 21 skilling.

    Hans sønn Kristian likeså til 14 rd 1 ort og 16 skilling. Tilsammen 72 rd 1 ort og 13 skilling.

    Derfra avgår ved regnskap 1769, skyldig 4 rd 9 skilling, oppebært forbemeldte år 49 rd 1 ort 16 s. s.

    Husleie og tiende av plassen Oksvald for 1770,1771, 1772 og 1773 a 4 rd 1 ort 6 s. er 17 rd 1 ortort, til sammen på arbeide levert 6 rd 3 ort er 77 rd 2 ort 1 s. Blir skyldig 5 rd 12 s.

 

2, Kristen Oksvald kommer tilgode for arbeide 1772 2 rd 6 s.

    for 17 skurdager 1773 1 rd 1 ort 16 s.

    for 1 byreise 1 ort, tilsammen 3 rd 2 ort 22 s. Er tilgode 3 rd 2 ort 22 s.

 

3, Ole Tangen, blir skyldig ved regnskap 18 januar 1772: 7 rd 17 s.

    avgiften av hans beboede husmannsplass for 1772 og 1773: 8 rd, bemeldte renter av hans til

    boet skyldig værende obligasjonsgjeld: 8 rd, tilsammen 23 rd 17 s.

    Derpå levert varer og gitt vannskyss med videre til: 18 rd 2 ort 10 s.

    Blir skyldig: 4 rd 2 ort 7 s.

 

4, Knut Stranden med hustru skyldig husleie av deres plass for 1774 med arbeide: 1 rd 3 ort 6 s.

    likeledes for 1771, 1772 og 1773 i gjeld a 3 rd 1 ort 6 s. er 9 rd 3 ort 18 s.

    Oppebæret tid etter annen på arbeide 33 rd 2 ort. Sum 45 rd 4 ort.

    Derpå gitt arbeide til 34 rd 1 ort 14 s.

    Blir altså skyldig 10 rd 3 ort 10 s.

 

5, Anders Knutsen Stranden, arbeidet og gjort byreiser til: 27 rd 4 s.

    Derpå bekommet 12 rd, igjen 15 rd 4 s.

    hvilke når likvideres med overstående hans fars skyldige gjeld utgjør at han på

    sitt regnskap kommer tilgode: 4 rd 18 s.

 

6, Kristen Bleksli, ved regnskap hverken skyldig eller tilgode.

 

7, Tjenestedrengen Halvor Olsen krevde og som han tilkommer en rest av 1772 års lønn

    med 1 par sko og arbeidslønn til fulle klær: 4 rd 2 ort, likeledes full lønn for 1773 samt 1 par     p  sko og arbeidslønn til klær: 11 rd 3 ort. Tilsammen 16 rd 1 ort.

 

8, Tjenestepiken Olia Simensdatter for 14 ukers tjeneste og for 1 par sko forrige år: 2 rd 1 ort.

 

9, Tjenestepiken Anne Olsdatter, en rest på forrige års lønn med 1 par sko 1 rd 3 ort 8 s.

    og siste års lønn: 7 rd 8 s. Tilsammen: 8 rd 3 ort 8 s.

 

10, Tjenestepiken Johanne Kristensdatter, tilgode for 1 par sko 3 rd 8 s.

 

11, Kristen Jensen Berger, ble etter gjort likvidasjon rettelig skyldig 8 rd 1 ort 12 s. men

      derimot har hans sønn:

 

12, Kristian Kristensen Berger, tilgode for 1 ½ års lønn: 3 rd, samt for egen og søsterens

     17 skurdager 1 rd 1 ort 16 s, er 4 rd 1 ort 16 s.

     Igjen som Kristen Jensen Berger blir skyldig til boet når hans sønns tilgodehavende

     4 rd 1 ort 16 s. blir fratrukket: 3 rd 3 ort 20 s.

 

13, Jørgen Andersen Svenske for grøftegraving fordret som var riktig: 5 rd 2 ort 2 s.

 

14, Enken Ragnhild Bleksli for 4 dagers skur i forrige høst: 1 ort 8 s.

    

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net