1676 - Arbeidspenger, Nesodden og nordre Frogn 

 

 

Fullgårder:

 

Børger Berger, ½ ort

Siri Sandaker, ½

Peder Fladebye, ½

Hans Solberg, ½

Mathis Løes, 0, gjestgiver

Peder Rud, ½

Hans Hokholt, 0, lensmann

Oluf Skoklefald, ½

Bent Krange, 0, klokkergården

Torsten Hasle, 0, skysskaffer

Anders Gjøfjeld, ½

Albret Agnor, 0, Kongelig besoldning

Biørul Oppegård, ½

Kristoffer Røer, 0, assignert dragongård

Truls Oppegård, ½

Jens Oppegård, ½

Oluf Grøstad, 0, landkaptein

Hans Hallangen, 0, assignert dragongård

Nils Digerud, ½

Reyul Holt, ½

Kristoffer Haslum, ½

Unnuld Gullerud, ½

Jon Dal, ½

Aslak Garder, ½

Laurits Dal, ½

Laurits Mien, ½

Hans Fløyspjeld, ½

Laurits Knardal, ½

Siver Fuglesang, ½

Amund Glenne, ½

 

Kilderef: Stiftamtstueregnskap, EA-5869/R/Rb/L0119/0005/0002, Follo: CCC Arbeidspenger, 1676-, oppb: RA

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net