1664 - Prinsessestyr 1664 - 1666 

 

Prinsessestyr var en ekstraordinær skatt til dekning av utgifter til utstyr og medgift når en prinsesse skulle giftes bort. Betegnelsen prinsessestyr ble alminnelig fra 1660-årene; tidligere ble de kalt brudeskatt eller frøkenskatt.

 

Manntallsliste hvor skattesum ikke er medtatt:

 

Fullgårder:

 

Børger Berger

Siri Sandaker

Peder Flateby

Hans Solberg

Mathias Løes

Peder Rud

Hans Hokholt

Ole Skoklefald

Bent Krange

Torsten Hasle

Laurits Møkkerud

Anders Gjøfjeld

Albret Agnor

Ole Grøstad

Biørul Oppegård

Kristoffer Røer (landrytter Tore Pedersens frigård)

Truls Oppegård

Jens Oppegård

Hans Hallangen

Nils Digerud

Reyul Holt

Kristoffer Haslum

Unnuld Gullerud

Jon Dal

Aslak Garder

Laurits Dal

Laurits Mien

Hans Fløyspjeld

Laurits Knardal

Svend Hallangen

Siver Fuglesang

Nils Skuterud

 

Ødegårder:

 

Hans Svestad

Tore Granerud

Kristoffer Munkerud

Halvor Lillerud

Even Sørby

Biørul Bålerud

Halvor Sjødal

Hans To

Ole Kuås

Hans Fundingrud

Hans Fjeld

Jon Grimo

Svend Storrud

Jon Gulbjørnrud

Bertel Sønstedal

Peder Kopperud

Halvor Bøler

Marthe Havsjødalen

Arne Skau

Knut Kai

 

Husmenn:

 

Anders Sjødal

Asbjørn Ildjernet

Jens Grisebu

Peder Svendsen

Ole Skoklefald

Laurits Fløyspjeld

Arne Hallangen

 

 

Kilderef: Stiftamtstueregnskap, EA-5869/R/Rb/L0043/0001/0001, Prinsessestyr: 8 Manntall, Follo, 1664-1666, oppb: RA.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net