1897 - Hokholt-Dammyra hevdsdom 

 

 

                             Hævdsdom

         Udskrift af Follo sorenskriveries thingbog

Aar 1896 den 25 juni blev efter sædvanlig bekjendtgjørelse

ret sat paa thingstedet Hasle i Næsodden til fremholdelse

af det almindelige sommer sage – og skattething for Næsodden

thinglag. Retten administreredes af sorenskriveren i over-

vær af de af lensmanden opnævnte og tilsagte mand-

talsførte retsvidner......Hvorda, eiendomssag angaaende

Dammyren afsagdes dom, hvorved saaledes blev

kjendt for ret: citanten Thorvald Hansen kjendes eiendom-

berettiget til gaardparten Dammyren gno. 19 bnr. 3 i

Næsodden herred af skyld 48 øre.......Retten hævet.

Retsvidnerne havde intet at bemerke. K. A. Enger.

Laurits Andersen. Johan Nordhagen. Kristian W. Toppen.

Johan Andresen. – Eiendommen opgivet af eieren

til 2000 kr. s værdi. – (Saaledes at være overenstemmende

med thingbogen attesteres under min haand og

embeds segl. – Beskrivelse 1 ark. 0.67, bekræftning 0. 67, thing-

lest papir 16.00 = 17.34).

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 21, f. 434b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net