1894 - Skydsrud nedre under Holt 

 

 

 

                          No 2. Husmandskontrakt.

 

Vi undertegnede gaardbruger Andreas Holt og Bernhard Hansen have

afsluttet saadan

                                      kontrakt

1, Jeg Andreas Holt bortfæster til Bernhard Hansen paa hans og nulevende

    kones levetid pladsen nedre Skydsrud under Holt i Frogn paa vilkaar

    at der til gaardens eier svares:

    a, i penge aarlig 40 – firti – kroner, der erlægges med halvparten 14de

        april og 14de oktober.

    b, Arbeide paa gaarden 6 – sex – dage i vaaraannen, 12 – tolv – dage i

        slaataannen og 6 – sex – dage i skuraannen paa gaardeierens

        kost og efter dennes tilsigelse.

2, Paa pladsen maa ikke indtages inderst eller logerende uden gaard-

    eierens udtrykkelige samtykke.

    I øvrigt vedtages husmandslovens bestemmelser, dog saa,

    at husmanden har havneret i skoven for de husdyr som paa

    pladsen kan vinterfødes, og at husmanden ingen ret har til brænde.

    Materialier til vedligeholdelse af gjærdene om pladsen til-

    kommer husmanden efter udvisning.

    Kontrakten gjælder fra 14 april dette aar.

    Drøbak 18 december 1894.

    Andreas Holt. Bernhard Hansen.

    Til vitterlighed:

    S. Hansen. H. P. Hansen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 21, f. 120. Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net