1890 - Brendengen forpaktningskontrakt 

 

 

                 Forpagtningskontrakt

 

Undertegnede Jens Baltsersen Hasle og Hans Syversen Has-

le have dags dato oprettet følgende forpagtningskontrakt

med hinanden.

         Jeg Jens Hasle bortforpagter pladsen Brendengen, som

ligger paa øvre side af rodeveien og har været brugt af Baltzer Lar-

sen, bortforpagtes nu til Hans Syversen Hasle for en aarlig

afgift kr. 20 tyve kroner årlig*.

           Afgiften svares fra 1te januar 1891 og erlægges aar-

lig inden 29 december 1ste gang 29 december 1891.

             Den vandret, som før har været brugt til pladsen

medfølger fremdeles.

             Saalænge afgiften ordentlig aarlig betales, skal

ingen opsigelse finde sted. Leieren har frit brug og beboelse

af eiendommen.

             Hasle i Næsodden 16 august 1890.

                                                  Jens B. Hasle.

                                                  Hans S. Hasle.

Til vitterlighed: Anton Grøstad.  Mikael Hasle.

 

* = årlig med å, det er slik det står i kilden.

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 21, f. 21. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net