1889 - Sønderstøen forpaktningskontrakt 

 

 

 

                           Forpaktningskontrakt

Underskrevne Halvor Paulsen Degerud erklærer herved at have bortfor-

pagtet til Helene Engebretsdatter og hendes søn Henrik Halvorsen paa begges

livstid pladsen Sønderstøen under min eiende gaard mno 58, lno 260a, ca og

da Degerud søndre i Froens sogn, Aas thinglag for en aarlig afgift af 4 – fire kroner

paa efternævnte vilkaar:

 

1.

Husene i pladsen Sønderstøen med den nu indhegnede jordvei overdrages som anført

Helene Engebretsdatter og hendes søn Henrik Halvorsen for deres livstid i den stand, hvori

husene og jordvei med indhegning nu befinder sig og uden at det paaligger meg eller

efterkommende eiere af Degerud at holde huse eller gjerder istand eller at afgive ma-

terialier til disses istandsættelse.

2.

Helene Engebretsdatter og hendes søn har ret til brænde af kvist og stub i

gaarden Degeruds skov naar saadan findes, og har de ret til at erholde saadant i

den pladsen nærmestliggende udmark. Ligesaa er Helene Ingebretsdatter og hendes

søn berettiget til havn for 1 sau med dennes lam i gaarden søndre Degeruds udmark.

3.

Den aarlige afgift, som ovenanført, 4 – fire – kroner erlægger Helene Ingebrets-

datter eller hendes søn hvert aars 31 december og første gang 31 december d. a.

4.

Naar Helene Engebretsdatter og hendes søn Henrik Halvorsen er afgaaet

ved døden, falder pladsen Sønderstøen tilbage til gaarden søndre Degeruds eier,

uden at der tilkommer disses arvinger nogen erstatning for foretagne forbedrin-

ger paa huse eller jordvei paa nævnte plads.

Dette til bekræftelse med vore underskrifter i vidners overvær.

Digerud 8 april 1889.

Helene Engebretsen og søn                        Halvor Degerud

           m. p. p.

Til vitterlighed: Chr. Rasmussen. Laurits Christiansen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 20, f. 200. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net