1889 - Kastellet u Nord Dal, pantobligasjon 

 

 

 

 

                                      No 1 Pantobligation

 

Undertegnede Jngebret Olsen Kastellet erkjender herved at være bleven kandidat Peter

Brandt skyldig ved forskjellige laan tilsammen den sum 100 kroner – et hundrede kroner, til

sikkerhed for sammes rigtige betaling med renter og mulige omkostninger, pantsætter jeg herved mit

eiende hus Kastellet en part af gaarden nordre Dahl Froens sogn Aas thinglag Mno 48. Lno 246 aa

Hvis beløbet efter 6 maaneders opsigelse efter renterne ved forfaldstid ikke rigtig betales, kan debitor

uden hinder af løsningsret, som herved fraskrives for mig og senere eiere af pantet, uden lov-

maal og dom sætte pantet til auktion for i kjøbesummen at søge dækkelse for kapital, ren-

ter og omkostninger. p. t. Froen den 14de marts 1889. Jngebret Olsen

Til vitterlighed:                                                                m. h. pen.

Marie C. Jensen. Hanna G. Olsen.

 

 

Kilde: Pantebok: I 20, f. 195b. sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net