1888 - Svenskerud skjøte 

 

Follo pantebok 20, folie 171.

 

Skjøde.

Undertegnede Albert Johansen erkjender herved for kjøbesum 1600,

sexten hundrede kroner til snedker Nils Sørensen at have solgt

min eiendom Svenskerud mn. 232, ln. 334c af skyld 6 skilling,

parcel af Granerud i Næsodden, og da hr. Nils Sørensen atter har solgt eien-

dommen for den same kjøbesum til hr. Andreas Samuelsen, er det jeg

herved efter hr. Nils Sørensens anmodning skjøder og overdrager nævnte

eiendom til hr. Andreas Samuelsen med de samme rettigheder og forpligtel-

ser, hvormed den er mig tilhørende. Den paa den her solgte eiendom hvi-

lende anpart af landskyld og kornrente overtages af kjøberen uden afgang

i kjøbesummen. Denne erlægges kontant til hr. Nils Sørensen.

Eiendommen tiltrædes d 14de april 1889 af kjøberen, som derfor fra

januar udreder alle skatter og udgifter. Kjøberen betale alle ved

skjødningen.

Paa Ln. 334d Granerud, hvoraf den her solgte eiendom er en parcel

Hviler fæsteseddel til Ole Olsen og hustru for deres livstid nod aarlig afgift,

Dateret 16de, thinglæst 17de julli 1854 samt obligation til hypothekbanken

For 200 spd af 11te thgl. 17de juli 1858, hvorfor kjøberen maa finde seg i, at

Disse dokumenter staar som heftelser paa hans eiendom, uagtet de

Er ham uvedkommende.

Det bemærkes at eieren af den her solgte eiendom har havneret og ret til

Sommerved i Ln. 334d Graneruds skov. Paa den her solgte eiendom samt

Paa Ln. 334b og 334d af samlet skyld 2 spd 4 ort 11 skilling hviler jord-

Afgift en tønde tre skjepper byg og 8 1/3 lp rugmel ifølge obligation til

Oplysningsvæsenets fond af 22 mai, thingl. 2den august 1824, hvilken jord-

afgift imidlertid skal være den her solgte eiendoms eier uvedkommende,

kornrenten, hvoraf den her solgte eiendom skal tilsvare en i forhold til

dens skyld svarende andel og skylder ifølge nævnte obligation til Oplysnings-

væsenets fond udstedt af Iver Christiansen og er nu til rest 66 spd. 72 skill,

udgjørende aarlig kornrente 4 skjepper 2 fjerding korn. Næsodden d 12te

september 1888. Albert Johansen. Som vidner: Karl Kristiansen. Martin

Kristiansen. Vi vedtager herved nærværende skjøde: Nils Sørensen. Andrias

Samuelsen med iholdt pen.

 

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net