1884 - Solberghagen, en båthandel 

 

 

Undertegnede fragtemand Ole Svensen og sømand Mikael

Julius Olsen Solberghagen begge af Næsodden haver dags dato

oprettet følgende handel:

Jeg Ole Svensen sælger og herved overdrager min halvpart i

jagten Miliane kaldet dregtig 15 ton til Mikael Olsen Solberghagen

for den imellem os forenede kiøbesum 6 – er sexhundrede kroner der be-

tales paa følgende betingelser: Et er ethundrede kroner aarlig

der betales i tvende terminer om aaret, første halvaarlige termin

betales 2den marts førstkommende 1885 og anden termin 2den septem.

ber 1885 imod 5 er fem procent rente aarlig. Renterne erlægges ved

sidste aars termin hvert aar.

Til sikkerhed for skadesløs betaling af kapital, renter og mu-

lige omkostninger pantestiller jeg mine eiende huse paa Solberg.

hagen med første prioritet til Ole Svensen hvilke pant sælgeren

erholder indtil at sidste termin er indfriet.

          Christiania den 2de september 1884.

          Som sælger:                Som kiøber:

           Ole Svensen                Mikal Olsen

Til vitterlighed:

Jørgen Grøstad

Hagbarth Johansen

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 19, f. 450. Sted: Follo sorenskriveri

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net