1882 - Svenskerud skjøte 

 

Follo pantebok 19, folie 95.

 

Skjøde.

Undertegnede Nils Sørensen sælger og skjøder herved til Albert Johansen min eiendom

Svenskerud mn. 334c af skyld 6 skill, parcel af Granerud i Næsod-

dens thinglag, med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den er mig tilhørende.

Kjøbesummen der er bestemt til 2000, to tusinde kroner, afgjøres derved, at kjøberen

Udsteder sin 1ste prioritets obligation til mig i eiendommen for 1700, et tusinde syv

Hundrede kroner, der fra 14 april d. a. forrentes med 5% samt betales med 500

Kroner om 6 maaneder, 200 kroner hver 14 april i aarene 1883, 1884, 1885 og 1886 samt

400 kroner 14 april 1887, og betaler resten kontant med 300 kroner.

Den paa eiendommen hvilende anpart i landskyld og kornrente overtager

Kjøberen uden afgang i kjøbesummen. Ejendommem tiltredes den 14d april d. a.

Af kjøberen der svarer skatter og udgifter af ejendommen fra 1ste januar nædstleden.

Udgifter ved skjødningen, dokumenternes forfattelse og thinglæsning udredes

Af kjøber og sælger med en halvdel af hver.

Kjøberen er gjort bekjent med, at der paa den her solgte eiendom, da den er en parcel af

Ln. 334d, Granerud, hæfter fæsteseddel til Ole Olsen og kone for deres levetid mod aarlig af-

gift , dateret 16de, thinglæst 17de februar 1854, samt obligation til hypothekbanken for

200 spd, dateret 11te, thinglæst 17de juli 1858, hvilke dokumenter dog kun vedkomme nævnte

Granerud af skyld 1 daler 2 ort 6 skilling.

Kornrenten hvoraf den her solgte gaard skal tilsvare en i forhold til dens skyld i værende

andel. Skylder ifølge Iver Christiansens obligation til Oplysningsvæsenets fond af 22de mai

thinglæst 2den august 1824 hæftende paa en skyld af 1 daler 2 ort 6 skilling, og er nu

til rest 66 spd, 72 skill, udgjørende aarlig kornrente 4 skjepper 2 fjærd.

Næsodden den 12te april 1882. Nils Sørensen.

Som vidner: Theodor Røer. Mathias Røer.

Jeg vedtager dette skjøde som kjøber Albert Johansen.

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net