1882 - Brendengen execution 

 

 

                                    No 13. Udskrift

           af Exekutionsprotkollen for Næsoddens herred.

             Aar 1882 den 18de december blev efter forlangende af lensmand Heltzen en

exekutionsforretning afholdt hos Baltser Larsen Brenengen under bestyrelse af Valius

Bergersen, som dertil under 11te d. m. bemyndiget i overvær af undertegnede tilkaldte vidner. –

Hvorda! Ved ankomst til Brenengen var Baltzer Larsens hus afstængt og ingen dersteds

tilstæde, hvorfor forretningen fremmedes og retten sattes paa nabostedet mellem Hasle. –

Rekvirenten fremlagde udskrift af et den 5te juli 1881 afsluttet forlig, hvorefter Baltzer

Larsen skylder rekvirenten 16 kroner foruden renter og omkostninger; derfor, med fradrag af hvad

debitor maatte tilkomme for 2de i 1881 pr. aarer, begjærede udlæg, idet saadant ogsaa

paastodes for omkostninger ved denne forretning, hvoriblandt for mødet. –

Derefter beregnedes:

 

Hovedstol efter forliget                              Kr. 16.00

Forligsomkostninger                                   Kr.   6.00

Renter fra 5te octbr. 1878 reserveres

Forligsudskrift                                           Kr.    1.34

Omkostninger idag: Bestyreren                     Kr.    4.00

Rekvirenten for mødet                                 Kr.    2.00

Vidnerne                                                   Kr.    1.60               7.60

                                                                                        Kr. 30.94.

 

Da debitor ikke var tilstede og adkomst til hans beboelsesrum var afstængt, blev paa re-

kvirentens forlangende udlæg taget i de ved en under 1ste novbr. 1881 hos debitor afholdt exekution

nl: 1 hjørneskab 16 kr, 1 jevndøynuhr i kasse 5 kr, 1 vækkeruhr 2 kr, 1 pidestal 20 kr, 2 speiler

6 kr, 1 seng hvori 2 dyner, 1 pude og 1 skinfæld 40 kr, 1 skatold 20 kr, 1 klædeskiste 4 kr, 1

dragkiste 10 kr, 1 vingebord og 2 steed 16 kr, 1 stuebygning med tilhørende byxelret til 1 a 2

maal jord af nordre Hasle Lno 315aa af skyld urevid: 1 dal 39 skil/revid: 1 dal 47 skil tilhørende Jens Baltzersen,

af hvilken jord betales 16 kr i aarlig afgift; Stuebygningen med udhus og byxelret taxeredes for

600 kr. –

 

Derefter besluttedes:

Lensmand Heltzen gives herved rettens udlæg i foran opskrevne løsøre og huse med byxelret for

deri næst bedre berettigede at søge udlæg for beregningssummen tretti kroner nitti fire øre

foruden renter. Oplæst og sluttet, idet den fremlagte udskrift tilbageleveredes. –

    Valius Bergersen.        Mikael Hasle.       Ant. Eriksen

                                        Udsskriftens rigtighed bevidnes:

                                                                            Valius Bergersen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 19, f. 191. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net