1881 - Saltboden skylddeling 

 

 

 

                                        Skylddelingsforretning.

Aar 1881 den 5te november vare undertegnede af fogden den 4de d: m: opnævnte mænd

tilstede paa gaarden nordre Solberg matr 210 lnr 300b af skyld gammel 3 daler 20 s: revideret 2 daler

1 ort 17 s: i Næsodden sogn og thinglag for at foretage en skyldelingsforretning i anledning af at

Christian A. Follestad for nogle aar siden har solgt en andel kaldet Saltboden til Johan Vilhelm-

sen og dennes eftermand Ole Larsen igjen solgt til advokat Schiander i Kristiania.

Den solgte andels delemærker tager sin begyndelse i nord ved delegjerdet mellom østre

Fladeby og Solberg og gaar fra søen op til en brat fjeldvæg, hvor delet dreier af i syd langs fjeld-

væggen og paa hvis opkant et kors er indhugget, herfra dreier delet af lidt mod vest til et kors i en

anden fjeldkant og videre i ret linje langs aasen, hvor den gamle stuebygning staar og forbi denne

til et kors i søndre ende af aasen, hvor delet dreier i øst, over en gangsti og en liden bæk,

til et indhugget kors i et fladberg og derfra i nordøstst lige ned paa dettes odde i søen, der

begrændser eiendommen mod øst til udgangspunktet.

Efter at have befaret eiendommen fandt vi at den udgjør af hovedbølet 1/126 deel og faar saale-

des en skyld af 3 skilling, gammel og revideret skyld.

Sælger og kjøber var tilstæde, sidstnævnte ved Svend Brække, der bemærkede, at skylden blev noget

høi, og formente at 2 skilling havde været mere passende paa den solgte andel.

Mændene bemærkede at forretningen var udørt efter bedste skjøn ifølge aflagt ed som

lagrettesmænd.

   Hans Thoresen.  C. N. Holt.  J. M. Løes.  Petter Olsen Løes.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 19, f. 27. Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net