1881- Orebukt forpaktningskontrakt 

 

Follo pantebok 19, folie 35.

 

Kontrakt.

 

Vi underskrevne enke Maren Dalen og Knut Syversen, begge af Næsodden,

tilstaaer herved og vitterliggjør at have oprettet dette dokument med hinanden:

1, Jeg Maren Dalen har til Knut Syversen bortforpagtet et lidet stykke af min eiendom ”Ore-

bugten” kaldet ved søen, paa hans og hans hustrus levetid for kroner 16, skriver sexten

kroner for hvert aar, som skal betales i 2 lige dele, det halve i juni og det andet halve i

desember hvert aar.

2, Knut Syversen har selv opført hus som Dalens eier efter hans og hustrus død har første ret

til at erholde efter taxt.

3, Knut Syversen har ikke ret til at opføre flere vaaningshuse paa eiendommen, men kan tage

i hus til sig enten en ledig person eller en liden familie, men slet ingen uden bygdefolk.

4, Knud Syversen har ingen ret til ved eller havn i skoven.

5, Knud Syversen er ikke pligtig til noget arbejde paa Dalen.

6, Knud Syversen har ikke ret til at bortforpagte eller sælge sine huse til nogen uden Dalens

eiers samtykke.

7, Kontragten tager sin begyndelse 2jr 1882, anden januar aar et tusinde otte hundre-

de og ottito.

Dalen i Næsodden den 15 juli 1881,

Maren Dalen. Knut Syversen, begge med iholdt pen,

Til vitterlighed: Ole Nilsen. Jørgen Johansen.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net