1881 - Orebråten u Holt, skjøte på hus 

 

 

 

                                 No 6. Skjøde.

 

Herved skjøder og overdrager jeg undertegnede smed Lars Hansen til

Andreas Mikalsen Holt mine nyopførte husebygninger paa plad-

sen Orebraaten under gaarden Holt i Frons sogn med mur og naglefaste indretninger

hvoriblandt kakkelovne, for omforenet kjøbesum 400 – fire hundrede – kroner, som jeg

erkjender at have modtaget.

Kjøberen er berettiget til naarsomhelst at tiltræde husene, som jeg paa hans forlangende

fraviger og ryddiggjør.

Andreas Mikalsen Holt er saaledes fra nu af ejer af foranførte huse, og forbliver

jeg for salget hans hjemmel efter loven. –

Det er en selvfølge, at jeg ingen hjemmel kan have paa husene, da jeg selv har opført

dem paa pladsen.-

Holt den 28de juni 1881. Lars Hansen.

Til vitterlighed: Erik Klynderud. Johan Hansen.

                                                med iholdt pen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 19, 5b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net