1878 - Sandakerløkken skjøte 

 

Follo pantebok 18, folie 431.

 

Skjøde.

 

Undertegnede Ole Abrahamsens hustru Marie Jansen

med curator Peter H. Røer sælger og skjøder herved til

Julius Eriksen en parcel af den mig og min mand

tilhørende gaard Sandager MN 234 LN 338a i Næsoddens thinglag for omforenet

kjøbesum 400, fire hundrede kroner, der er betalt contant.

Den her solgte parcel kaldes Sandagerløkken og indeholder antagelig cirka

8 maal grund.

Kjøberen svarer skatter og udgifter af parcellen fra 1ste januar 1879. Kjøberen

skal finde seg i, at de paa gaarden hvilende laan af Hypothekbanken store 1600

kroner og 720 kr, forbliver hæftende paa hans parcel, men skal sammes afbeta-

ling og forretning selvfølgelig være ham uvedkommende.

Udgiftenene ved skyldsætningen og skjødningen betales med en halvpart af kjøber

Og ern halvpart af sælger.

Næsodden den 3die octbr 1878.

Marie Jansen                                                              Som curator

med iholden pen.                                                        P. H. Røer

Som vidner: Ole Torgersen                                         Thea Røer

                   med iholden pen

Det bemærkes endvidere at eieren af den her solgte parcel, der skal sva-

re halve gjærdet rundt parcellen, medens eieren af søndre Sandager LN-

338a, skal svare den anden halvpart, er berettiget til at erholde gjærdema-

terialer og havn til en ko i nævnte gaard søndre Sandagers skov.

D. U. S.

Marie Jansen med iholden pen. Som curator P. H. Røer.

Som vidner: Ole Torgersen med iholden pen. Thea Røer.

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net