1878 - Sandakerløkken delings og skyldsetningsforretning 

 

Follo pantebok 18, folie 432.

 

Delings og Skyldsætningsforretning.

 

Aar 1878 den 19de october var undertegnede af Fogden opnævnt mænd til-

Stede paa gaarden søndre Sandaker MN 235 LN 336a af skyld gl 1 daler

4 ort 7 skilling, revideret 1 daler 1 ort 5 s i Næsoddens sogn og thinglag

for at foretage en delings og skyldsætningsforretning i anledning af

at Ole Abrahamsens kone med beskikket curator Petter H. Røer har solgt en parcel

til Julius Eriksen.

Delet mellem hovedbølet og parcelen tager sin begyndelse et stykke ovenfor Storeng-

grinden kaldet, med et indhugget kors paa nordvæstre side i foden af et lidet fjeld gaar

derfra i ret linje i nordvestlig retning til et kors i en afrundet fjeldknab, derfra i

samme retning til en oplagt stenrøs i kanten af fjeldet, fortsetter derfra i vestlig ret-

ning til en oplagt stenrøs, hvor delet dreier af i sydlig retning til et indhugget kors

i nordre ende af et langt og fladt fjeld fortsetter herfra i samme retning til et ind-

hugget kors i en forhøining i samme fjeld, og følger samme retning til hjørnet af

et gjerde, hvor delet drejer af i sydøstlig retning til en oplagt stenrøs ved veien

der gaar fra Sandaker til gaarden Toug og danner delet mellem østre Fladebye

og heromhandlede gaard, fra sidstnævnte røis følger delet veien i nordøstlig

retning til et ved siden af denne i fjeldet indhugget kors, fortsætter herfra i ret

linje til udgangspunktet.

Efter at have taget den solgte parcel i part med hovedbølet fandt vi at den

solgte parcel udgjør en 15de part i den brøk der herved fremkommer skal tilfal-

de den solgte parcel. Skylden bliver da altsaa af gammel 15 skilling og af revideret 10

skilling.

Kjøber og sælger vare tilstede og havde intet at bemærke.

Forretningen er udført efter bedste skjøn og ifølge aflagt ed.

P. H. Røer. Svend Brække. C. P. Skoklefald. Herman Baltzersen Fladeby.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net