1875 - Sørbybakken skjøte 

 

 

 

                                    Skjøde.

Undertegnede Andreas Michalsen erkjender herved at have solgt

ligesom jeg herved sælger og skjøder til eieren af gaarden Sørbye

paa Næsodden sadelmagermester Anton Johansen af Kristia-

nia det mig ved skjøde af 13 september  1866, thinglæst 15de samme maaned, tilhørende hus,

Bakken paa samme eiendom, med samme brugsret til det i samme omhandlede jordstykke og

andre rettigheder som de mig ved samme skjøde tilhjemlede, for en kjøbesum af 50 – femti –

speciedaler, som betales contant. Saaledes skal omhandlede eiendom med tilligende rettighe-

der tilhøre Hr sadelmager Anton Johansen og hans arvinger som lovlig erhvervet gods,

og bliver jeg saaledes hans hjemmelsmand efter loven.

De fornødne hjemmelsdokumenter besørges af kjøberen.

Sørby den 10de juni 1875.

Som kjøber                                                     Som sælger

Anton Johansen.                                          Andreas Michalsen

                                                                     med iholdt pen.

Som vidner:

S. Tomter

Jens C: Olsen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 18, f. 134. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net