1874 - Svenskerud skjøte 

 

Follo pantebok 17, folie 650.

 

Skjøde.

Underskrevne Nils Andersen erkjender at have solgt

og afhændet, ligesom jeg herved til Christian Iversen

Granerud sælger, skjøder og aldeles afhænder den mig tilhørende i Næsoddens hovedsogn

og thinglag beliggende eiendom Svenskerud, andel af nordre Granerud, mn. 232, ln.

334c af skyld 6 skilling med paastaaende huse og tilhørende herligheder for den os i-

mellem omforenede kjøbesum 325 spdr, hvilke tre hundrede fem og tyve speciedaler

ere mig i dag kontant betalte.

I salget medfølger løsvinduene i stuen og et hjørneskab.

Eiendommen tiltrædes i dag, fra hvilken tid kjøberen har at svare udgiftene

i enhver henseende.

Omkostningene ved skjødningen udredes i fællesskab.

Thi skal bemeldte gaardpart med paastaaende huse og tilhørende herligheder

herefter følge og tilhøre kjøberen Christian Iversen Granerud som hans lovlige eien-

dom samt med de rettigheder og forpligtelser, eiendomsretten hidtil har medført,

forblivende for salget hjemmelsmand efter loven.

Kjøberen har at finde seg i at eiendommen er bortforpagtet til Christian

Dammyren paa 1 aar fra 14de april s. a., idet kjøberen oppebærer afgiften  24

Spd.

Til bekræftelse med underskrifter i 2de vidners overvær.

p. t. Xiania 10de januar 1874. Som sælger Nils Andersen

                                            Som kjøber Christian Granerud.

Til vitterlighed

C. P. Hansen. Oluf Skoklefald.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net