1874 - Granerud testamente 

 

 

                                      Testamente.

Undertegnede ægtefolk Johannes Iversen Granerud og Christiane Bentsdatter,

der ikke have livsarvinger og paa grund af vor alder heller ikke kunne vente at faa

saadanne i fremtiden, erkjender at have bestemt og besluttet, ligesom vi herved be-

stemmer og beslutter, at vort hele fællesbo, være sig fast gods, løsøre, rede penge og

udestaaende kapitaler samt alt andet af hvad navn nævnes kan, udelt og uskiftet

skal tilfalde den længstlevende af os, upaatalt af den første afdødes arvinger.

Naar vi begge ere afgaaede ved døden, skal hele vort bo saavel fast som

løst gods, rede penge og udestaaende kapitaler af hvad navn nævnes kan udelt

og upaaanket af vore arvinger tilfalde vor fosterdatter Anne Catrine Christians-

datter eller hendes mand Andreas Olsen Bexrud eller hvis begge disse skulde dø

før os, da deres sammenavlede børn.

Dette til bekræftelse med vore underskrivter i overvær af de af os selv tilkaldede vitter-

lighedsvidner.

                                Granerud den 16de februar 1874.

Johannes Iversen. Christiane Bentsdatter med iholt pen.

 

At saavel testator som testatrie med beraad hu i vort overvær har vedtaget og un-

derskrevet foranstaaende testamente, efterat dette var langsomt og tydelig oplæst for

dem, og at de var ved fuld sands og samling, bevidnes herved af os undertegnede

af testatorene spesielt tilkaldte vitterlighedsvidner.

Carl Granerud.    Carl Høibraaten.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 17, f. 660. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net