1873 - Tjernhagen/Frognerhytta skadeløsebrev 

 

Follo pantebok 17, folie 591b.

 

Skadesløsebrev.

Da overrettssagfører M. Røer har lovet at tegne sig som endossent for mig

For et vexelobligationslaan stort 60, sexti, speciedaler er det jeg undertegnede

matros Christian Frogner herved til Hr. Røer til sikkerhed for dette endos-

sementsansvar pantsætter min eiende jagt ”Miliane”, drægtig 8 commerce-

læster med rig, seil og inventarium med 1ste prioritet. Ligeledes pantsætter

jeg til sikkerhed for dette enossementsansvar med min fader fragtemand

Christian Frogners samtykke hans fæsteret til pladsen Kjærnhagen un-

der øvre Røer paa Næsodden samt de paa nævnte plads staaende ham tilhø-

rendehuse og disses assurancesum.

Saafremt sagfører Røer kommer til at noget udlæg i anledning hans

endossement for mig, skal han være berettiget til uden foregaaende lovmaal, dom

eller execution og uhindret af løsaningsret, at tage den pantsatte jagt og den

pantsatte fæsteret og husene til auktion til dækkelse af sit udlæg med renter

og omkostninger. Næsodden 10de januar 1873.

Christian Christiansen Frogner.

Jeg vedtager ovenstaaende panrsættelse., C. Frogner, D. U. S.

Som vidner:

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net