1871 - Solia/Feierhytta, husmannskontrakt 

 

 

No 7 Husmandscontract.

 

For Jens Olsen paa pladsen Solien under gaarden Søndre Garder og hans kone Marthe Nils-

datter paa livstid.

Jfølge bestemmelsen i § 1 i lov af 24de september 1851 har undertegnede eier af gaarden Garder i Froen

præstegjeld oprettet contract med Jens Olsen og kone angaaende brug og beboelse af pladsen Soli-

en paa følgende vilkaar:

1. Den aarlige afgift af pladsen skal være betalt inden 14 october med 12 skill skriver tolv skilling.

3. Husfolkene maa ikke give eller tillade nogen ophold i huset uden eierens villie.

4. Til brænde maa alene bruges kvist og stubber, og færske trær ikke nedhugges eller beska-

    diges uden husbondens samtykke. Om sommeren. Husmanden tillades ikke at lade noen

    bygge paa hans jordstykke.

6. Husmanden skal selv opføre sine huse.

9. Fæstet paa pladsen forbrydes i alle de i § 10 i lov af 24de september 1851 omhandlede tilfælde.

    Husmanden skal svare 30 arbeidsdage om aaret 10 dage hver aan.

    Disse vilkaar vedtager jeg Jens Olsen i alle dele til opfyldelse og efterlevelse.

    Af dette dokument beholder enhver af os et exemplar, da 2de eenslydende ere udstedte.

    Gaarden Garder den 14 october 1871. Baltzer Sørensen Garder.

    Til vitterlighed om underskriften samt om at contractens indhold er parterne bekjendt:

    Ole Andersen Glendeplads. Hanna Gulbrandsen Glende

                                                m. ih. p.

 

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 17, f. 513b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net