1868 - Åsen under Glenne 

 

 

N. 6 Grundseddel.

 

(Huusmandskontract). Underskrevne Baltzer Han-

sen Glende tilstaaer herved at have overladt huusmanden

Ole Andersen og kone Anne Johnsdatters levetid til brug og be-

sittelse den under min gaard Glænde østre i Froens sogn

i Drøbaks præstegjæld beliggende plads kaldet Aasen paa

efterfølgende vilkaar: 1 Den aarlige afgift af pladsen

skal være betalt inden september maaneds udgang med

1 spd, 60 s. skriver en speciedaler og sexti skilling. 2, Jorden maa

ikke forringes og gjødselen maa altid forblive paa pladsen.

3, Huusmanden er forpligtet til paa egen bekostning at an-

skaffe og vedligeholde forsvarlige gjærder om pladsen hvilke

gjærder blive jorddrotten tilhørende uden godtgjørelse naar

huusmanden forlader pladsen. 4, Huusmanden maa ikke

indtage inderster eller nogen af de omstreifende skebindere

og kurvmagerfølge uden med eierens tilladelse. 5, Havnegang

tilkommer huusmanden ikke. 6, Brændeveed skal huusmanden forskaffe

sig selv. 7, Huusmanden skal arbeide 6 dage i vaaraannen, 8 dage i

slaataannen, 8 dage i skuraannen paa given kost – alt uden betaling. Deref-

ter skal forpagteren være pligtig at arbeide paa gaarden for gangbar be-

taling. At vi saaledes paa begge sider ere enige vedtages af os til

punctlig opfyldelse. Glænde i Froen den 12te september 1868. Baltzer

H. Glænde m. h. p. Ole Andersen. Til vitterlighed: Syver O. Kiihl. Mar-

tinius Hansen.

 

Kilde: pantebok protokollnummer: I 17, f. 126b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net