1866 - Svenskerud skjøte 

 

Follo pantebok 16, folie 269.

 

Skjøde.

Jeg underskrevne Andreas Bentsen erkiender herved

og vitterliggjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved

sælger, skjøder og overdrager til Nils Andersen et stykke jord

Svenskeru kaldet af min eiende gaard mn. 232 ln. 334 i Næsoddens

Præstegjæld Granerud kaldet af skyld 6 er sex skil. for den kjøbesum

100 s skriver et hundrede speciedaler som til mig er afgjort da her

paa min eiendom hviler 2 hæftelser 1 af landskyld og 1 af kornrente

skal kjøberen som sin andel af samme i forhold til matrikelskyld, thi

skal bemeldte jordstykke Svenskerud kaldet være og forblive Nils Ander-

sen fuldkommen eiendom med de samme rettigheder og for-

pligtelser som eiendomsretten hidindtil har medført og saaledes bliver

kjøberens hjemmelsmand efter loven. Eieren af Svenskerud

skal holde fremdeles om sin nuværende eiendom holde jordet istand

paa søndre og vestre kant. Som selger: Andreas Bentsen Granerud.

Som kjøber: Nils Andersen. Granerud den 13 februar 1866.

Til vitterlighed: Andreas Olsen. Bernt Iversen med ih. P.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net