1864 - Østre Flatebybråten husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 16, folie 166.

 

Contract.

 

Undertegnede skibscapitain H. G. Mørch erkjender herved at have bortfæstet til

Edvard Olsen eiende plads østre Flatebybraaten i Næsoddenspræstegjæld

til brug og beboelse paa et eller flere aar efter eierens godtbefindende paa efter-

nævnte betingelser 1, Edvard Olsen betaler i aarlig afgift 4 spd fire speciedaler, som

erlægges i 2 terminer, det halve 14 april og det andet halve 14 oktober og forskudsvis.

2, Edvard Olsen skal have fri brænde af stub og qvist efter udvisning. 3, Edvard Ol-

sen maa ikke forringe pladsen eller huse, jordvei eller afføre den noget, der

kan være den til skade i nogen henseende. 4, Edvard Olsen forpligter sig

til at forrette gaardens arbeide af hvad slags dette end maatte være og naarsomhelst

det forlanges imod kost og 1 ort daglig for sommeren og tre fjerdedel deraf

om vinteren samt mod 24 s. Fire og tyve skilling dagen paa sin egen kost. 5,

Ligeledes er Edvard Olsen forbunden til at reise til byen med melk og fløde eller andre

ture, om saadant forlanges mod 20, tyve skilling pr. tour, dog skal den hele dag benyttes

efter hjemkomsten. 6, Leieren maa ikke indtage nogensomhelst fremmed person i

huset uden eierens tilladelse. 7, Hvis eieren ikke finder sig tilfreds med leieren (Ed-

vard Olsen) skal han være forpligtet til at fraflytte og ryddiggjøre pladsen efter lovlig

opsigelse. Jeg Edvard Olsen antager pladsen Fladebybraaten østre paa ovenanførte be-

tingelser, ligesom jeg i denne contract paabundne pligter forbinder mig i alle dele at

opfylde. Østre Fladeby den 20 april 1864. som leier Edvard Olsen m. i. p. Som eier H. G. Mørch.

Til vitterlighed: O. J. Frogner. Christian Frogner.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net