1863 - Jonsrud husmannskontrakt 

 

 

Denne innførselen er delvis usammenhengende og uforståelig fra linje fem.

Det kan se ut som om skriveren har glemt å føre inn siste del av punktet som

omhandler avgiften på plassen og fortsetter samme sted med punktet som

omhandler arbeidsplikt og arbeidslønn. Spørmålstegn og paranteser i teksten

er lik slik det står i panteboken.

 

 

                                    Huusmandscontract.

 

Paa pladsen Jonsrud under gaarden vestre Fladeby i Næsoddens præstegjæld.

Jfølge bestemmelsen i § 1 i lov af 24 septbr 1851 har undertegnede eier af gaarden vestre

Fladeby i Næsoddens præstegjeld oprettet contract med Christian Johansen Johns-

rud paa følgende vilkaar her 1, Den aarlige afgivt af pladsen skal være betalt

inden december maaned med 8 spd aaret speciedaler og 24 skilg paa fem (?) hug-

get, lunnet, hvorsomhelst i eierens skove efter udviisning og fremkjørt af den til

hvilkensomhelst stæd eieren bestemmer uden udgift for ham (eieren) 16 pr. daugen(?)

sommeren 12 pr. (?) dagen vinter. 2, Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes

paa huse, jordvei, gjærder, og hvis nogen forbedring paa huse, jordvei og gjærder

er gjort af huusmanden, da nyder han ingen godtgjørelse for samme. Høe, halm

eller gjødsel maa ikke sælges eller bortføres fra pladsen. 3, Huusfolkene maa

ikke give eller tillade nogen ophold i husene uden eierens villie og ei lade for-

samlinger m. m. saadant, uden eierens tilladelse. 4, Til brænde maa kun

bruge qvist og stubber og færske trær ikke nedhugges eller beskadiges uden huus-

bondens samtykke. 5, Havnegang nyder huusmanden i eierens skov. 6, Huusman-

den skal være forpligtet til at forette arbeidet med voxen mand (?). 8, Skulde

eieren finde forgodt enten at bruge pladsen selv eller at ville overlade den

til en anden, da skal Christian Johansen, hans kone og børn være forpligtet

under udkastelstvang og uden videre lovmaal og dom at fraflytte og ryd-

diggjøre den til næste lovens faredag, efterat han 29 septbr derfra er bleven

udsagt. Skulde opsidderen ville fraflytte, skal han frasige sig pladsens brug

inden 29 septbr, i begge tilfælde kan eieren tage pladsens huuse, gjærder og jordvei

til frit brug og benyttelse næstfølgende 14 april. Disse vilkaar vedtager jeg Christi-

an Johansen i alle dele til opfyldelse og efterlevelse. Af dette document beholder

enhver af os et exemplar, da 2 eenslydende er udstedt. Gaarden Fladeby d. 2 juni

1863. R. Fladeby. Christian Johnsrud. Til vitterlighed ved underskrivten

Abraham Simonsen Sandager. Johan Olsen Sandager.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 16, f. 75. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net