1859 - Putten under Garder 

 

 

 

                                  No 32 Husmandsseddel.

 

Mellem Nicolay Garder og Endre Olsen angaaende et stykke jord, som jeg Ni-

colay garder haver overladt til Endre Olsen. 1, Jeg Nicolay Garder erkjender her-

ved at have til Endre Olsen paa hans og hans kones levetid bortbyxlet et til ham ud-

vist stykke jord paa følgende betingelser. 2, Endre Olsen skal paa det udviste

jordstykke have lov til at opføre huse og forøvrigt gjøre sig samme saa nyttig som

mulig. Og fri sommerveed af stub og qvist efter udvisning. 3, Af nærværende stykke

jord svarer i aarlig afgivt til Garders eier af Endre Olsen eller kone 3 spd er tre spe-

ciedaler, som erlægges inden Michelsdag hvert aar. Forøvrigt er Endre Olsen forpligtig

til at arbeide paa gaarden til hvad som helst tid imod at han derfor nyder almin-

delig gangbar betaling. 4, De huse som Endre Olsen maatte opføre paa ovennævn-

te jordstykke skal tilhøre ham og hans arvinger, men efter Endre Olsen og kones

død skal husene borttages og jordstykket falde tilbage til gaarden efter et halvt aars lovlig

opsigelse. At nu begge paa overnævnte betingelse ere forenede bekræfter vi med vo-

re navns underskrift i overvær af vitterlighedsvidner. – Garder den 21 december

1859. Som eier Nicolay Garder. Som bruger Endre Olsen med iholdt pen. Til vitter-

lighed: Peter Tomter. Bernt Garder.

 

 

Kildeinformasjon: panteboknr: I 17, f. 225b. sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net