1859 - Kvistemyr husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 15, folie 27.

 

Contract.

 

Jeg underskrevne Johan Pederesen, som eier af gaardparten Grane-

ruddalen paa Næsodden, tilstaaer herved og vitterligiøer at have

bortforpaktet til Johan Samuelsen et stykke jord i min udmark

efter de deler der er ham paavist og som han selv skal indhegne til

brug og beboelse paa sin og hans kones levetid paa efternævnte

betingelser: 1 Skal forpagteren betale i aarlig afgift 11 spd

det halve inden 24 juni og det andet halve inden 25 decembr hvert

aar. 2 Forpagteren skal have fri havn i eierens udmark til de

kreaturer der kan vinterfødes paa eiendommen, og ligeledes skal han

have fri brændeved af stub og qvist i eierens udmark saa-

framt det findes. 3 Forpagteren opfører sig selv huse efter eget

godtbefindende og som er hans eiendom, men naar de begge ere

døde da skal husene borttages og eiendommen falde tilbage

til sin retmessige eier. 4. Forpakteren maa ikke indtage nogen i

husene uden eierens tilladelse. 5 Hvis ikke forpagteren opfylder denne

contracts riktigheder i alle deele eller forseer sig i nogensomhelst maade

da er hans forpaktingsret forbrudt og kan uden videre frakastes

eiendommen. Jeg Johan Samuelsen antager det jordstykke paa

overanførte betingelser ligesom jeg i denne contracts paabudt med pligter

forbinder mig herved til i alle dele at opfylde, det tiltstaaes med

vores hænders underskrift og vidners overvær. Graneruddahlen

den 28 juni 1859. Som eier Johan Pedersen. Som forpakter Johan

Samuelsen m. i. p. Til vitterlighed O. E. Løes. Nils Hansen

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net