1858 - Østre Flatebybråten husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 14b, folie 528b

 

Contract.

 

Underskrevne enke Randine Mørk med laugværge O. E. Løes erkjender

herved at have bortleiet til Jens Olsen min ejende plads østre Flade-

bybraaten i Næsoddens præstegjæld til brug og beboelse paa et eller

flere aar efter eierens godt befindende, paa efternævnte betingelser:

1, Skal Jens Olsen betale i aarlig afgift 8 spd: skriver otte speciedaler som

erlægges i to terminer det halve til 14de april og det andet halve til 14de

october, og ligeledes skal han være forpligtet, at reise til byen for

36 s. dagen paa egen kost, ligeledes til møllen eller andre steder

af samme distance.

2, Jens Olsen skal have fri brændeveed af stub og qvist i eierens udmark

efter udviisning. 3, Jens Olsen maa ikke forringe pladsens

huuse, gjærder eller jordvei eller afføre noget som kan være pladsen

til skade. 4, Jens Olsen maa ikke indtage nogen fremmed ei heller

sine voxne børn i husene uden eierens tilladelse. 5, Og hvis

Jens Olsen eller hans familie bruger nogen grovhed med eieren

eller hendes familie eller ikke opfylder denne contracts rigtigheder

i alle deele, saa forbeholder eieren sig frie og ubehindret rigtigheder

til at udkaste ham fra pladsen til hvad tid hun godtbefinder.

6, Og hvis eieren ikke finder seg tjent med Jens Olsen, skal være

forpligtet til at fraflytte og ryddiggjøre pladsen efter lovlig

udsigelse. Jeg Jens Olsen antager pladsen østre

Fladebybraaten paa ovenanførte betingelser i alle deele at op-

fylde. Det tilstaaes under min haand og vidners overvær.

Fladebye den 22de may 1858. Som eier: Randine sal. Mørck,

som laugværge: O. E. Løes, som leier: Jens Olsen m. i. pen.

Til vitterlighed: Johan B. Fladeby, Hans B. Fladeby.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net