1858 - Flaskebekkbråten avlyst husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 14, folie 527b.

 

Aflyst

 

Huusmands seddel fra Bernt Skoklefald til huusmand Iver Jacobsen

over pladsen Flaskebeckbraaten under Næsodtangen i Næsoddens

præstegjæld dateret 14de februar 1856, thinglæst 16de febr:1856, efter

paategning saalydende: Efter som jeg har fraflyttet formeldte

plads Flaskbeckbraaten saa overlades det til eieren Bernt Skok-

lefalds forgodtbefinde at lade denne contract aflyse.

Iver Jacobsen m. i. p.

Til vitterlighed Christian Engebretsen Braaten, Ole Ambros.

 

Efter som Iver Jacobsen er fraflyttet pladsen Flaskebekbraaten

som sees af forestaaende paategning maa jeg bede denne contract

aflyst. B. J. Skoklefald.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net