1857 - Nylenna husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 14b, folie 404.

 

No 2 Leiecontract

Imellem os undertegnede Johannes Iversen Grannerud og Christian

Samuelsen og kone paa efterfølgende vilkaar,

1.       Har leieren forpaktet et stykke jord af undertegnede eier paa

sin og kones levetid, hvilke stykke jord kaldes Nylænden er inden-

for efternævnte deleparter. Delet tager sin begyndelse ved x mær-

ket gran i delet mellom Andreas Bentsen og Johannes Iversen i nord-

østlig retning for samme stykke jord, siden i syd til et blinket

træe ved et bjerg omtrent 100 alen fra førstnevnte dele, siden

følger delet samme bjerg i sydvestlig retning til et blinket

træ, syd for samme stykke jord fra foranførte dele i nordvest-

lig retning til et træ mærked med en blink fra samme i

mer nordlig retning langsmed et bjerg til et træ, som er

mærket men blink fra samme i nordøstlig retning til

en mærket asp ved delet mellem Andreas Bentsen og Johan-

nes Iversen Granerud fra samme asp følger delet til først-

nævnte x de gran.

2.       Skal leieren have fri brændeveed af stub og kvist tillige

gjærdefang og støer til fornødenhed efter udviisning, og

havn til de kreaturer som kan fødes af pladsen.

3.       Skal leieren opføre husene paa sin egen bekostning, hvilke

huse skal aføres inden første faredag efter leierens og kones

død.

4.       Skal leieren svare i aarlig afgift for overanførte stykke

jord 8 spd. skriver otte speciedaler og 18 sommerdage skri-

ver atten sommersarbeidsdage for hvert aar dog saaledes

at leieren svarer for anførte arbeidsdager efter tilsigelse

af eieren. Leieren nyder kost hos eieren de foranførte

arbeidsdage. Granerud mellem den 8 junii 1857.

Som leier: Christian Samuelsen med iholden pen.

Som eier: J. J. Grannerud.

Til vitterlighed: Johan Svendsen, Abraham Nielsen m. i. p.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net